DisclaimerDe volledige inhoud van de website www.United Supplies is het eigendom van United Supplies tenzij anders aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden nagemaakt, verzonden of gekopieerd in welke vorm en met welke middelen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Supplies; het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig voor vrij gebruik ter beschikking is gesteld.

De documenten die op deze website zijn geplaatst, kunnen hypertext links bevatten of informatie die ontwikkeld en onderhouden worden door andere publieke en particuliere organisaties. Deze links en informatie zijn opgenomen voor het gemak van de bezoekers van deze website. United Supplies geeft geen garantie voor wat betreft de detaillering, relevantie, geldigheid of volledigheid van welke informatie in links dan ook.

Daarnaast is het aanbrengen van links of informatie in relatie tot andere websites dan die van United Supplies niet bedoeld om daar extra aandacht of gewicht aan te geven en tevens is het niet de bedoeling om hieruit enige vorm van support, aanbeveling of onderschrijving van meningen uit af te leiden. Dat geldt eveneens ten aanzien van commerciële producten of diensten die door deze externe websites worden aangeprezen of de organisaties die deze websites ondersteunen hetzij via merk- of productnaam of op enig andere wijze.

Enige verwijzing naar specifieke commerciële producten, processen of diensten of het gebruik van bedrijfs- en handelsnamen en merken op de websites van United Supplies is slechts bedoeld voor het informeren en het gemak van bezoekers van deze website en dient op geen enkele wijze te worden opgevat als aanbeveling of begunstiging uit naam van United Supplies. De meningen en opvattingen van auteurs die hierin genoemd worden vormen niet noodzakelijkerwijs de meningen en opvattingen van United Supplies en dienen derhalve dan ook niet te worden aangewend voor advertenties of productpromotie.

Alles wordt in het werk gesteld om juiste en volledige informatie te verstrekken. Desalniettemin is er - in het licht van alle beschikbare artikelen en informatie die vaak met korte deadlines worden geüploaded - geen garantie te geven dat er zich geen fouten of vergissingen voordoen. United Supplies claimt niet dat de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van deze website boven fouten verheven is en doet in relatie hiertoe geen beloften en geeft daarvoor ook geen garanties. Foto's of afbeeldingen van een product of zaak gelden als bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van een overeenkomst of enigerlei vorm van schadevergoeding. Enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of het ontbreken van informatie in de inhoud van deze website wordt nadrukkelijk afgewezen.

 
Top